• Πλήρης νομική κάλυψη για σύσταση επιχειρήσεων.

  • Πλήρης νομική κάλυψη για εξαγορά ή πώληση επιχειρήσεων.

  • Πλήρης νομική κάλυψη για τήρηση πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικών Συνελεύσεων και νομικών διατυπώσεων αυτών.

  • Δημοσίευση όλων των υποχρεωτικώς εκδοθέντων διατυπώσεων σε ΦΕΚ και εφημερίδες.

  • Συμβουλευτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων και υπολοίπων πελατών.

  Τα παραπάνω αφορούν πλήρη κάλυψη νομικών, συμβουλευτικών και συμβολαιογραφικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το εξειδικευμένο δίκτυο νομικών συνεργατών μας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.